Disclaimer

Deze website, alsmede de inhoud van deze website (de informatie) is eigendom van In2Hair. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. Hoewel In2Hair zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist en volledig is, geven zij terzake geen enkele garantie. In2Hair en medewerkers, zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover In2Hair geen controle heeft. In2Hair is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. In2Hair behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Visit http://betroll.co.uk/ the best bookies

Afspraak maken

U kunt bellen met
06 - 24392289

Of stuur een mail!